[slideshow id=1 w=525 h=150 template=compact]

AYANOT

AYANOT is een jeugddorp dat in 1930 is gesticht. Het was oorspronkelijk een kibboets voor meisjes. Ze leerdenhier op het land te werken en ze kregen een zionistische opvoeding. Na de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 werd het dorp gemengd. Met elke emigratiestroom kwamen er jongens en meisjes uit de hele wereld naar Ayanot toe, tot op de dag van vandaag. Momenteel zijn hier 252 leerlingen, van wie 50% nieuwkomers uit de voormalige Sovjet-Unie, 20% is van Ethiopische afkomst en 10% zijn joodse kinderen uit Brazilië. De overige 20% zijn Israëlische kinderen uit sociaal zwakke milieus. Velen hebben een traumatisch verleden van seksueel misbruik en /of van fysiek geweld. Slechts 58 kinderen zijn extern. Naast school, werken de kinderen één dag per week op het land. Het werken op het land maakt onderdeel uit van het sociaal-pedagogische programma.
Er is hier een kleine dierenboerderij, die onderdeel uitmaakt van het lesprogramma natuurkunde en biologie. Ook kweken de kinderen siervissen, die door heel Israël verkocht worden en voor een extra bron van inkomsten zorgt. Wanneer de kinderen moeite hebben met bepaalde vakken, is er op school een speciaal onderwijsprogramma: ‘Marathon Course’. Ze krijgen vijftien uur per week van twee leraren intensief les in het vak, waaraan meer aandacht besteed moet worden. Uiteindelijk gaat 70% over.
Naast de reguliere vakken is er twee keer per week les in de geschiedenis van Israël, het zionisme, wordt er aan sport gedaan en ze krijgen muziekles en handenarbeid.
Het eindexamen, dat uit deelcertificaten bestaat, wordt twee keer per jaar, in februari en in juni, afgenomen. Tijdens het schooljaar concentreren de kinderen zich steeds op één vak. Als ze het vak onder de knie hebben, gaan ze verder met het volgende. Momenteel haalt 30% op deze wijze het eindexamen. Er wordt gestreefd naar een slagings- percentage van 60%. Tijdens en na de diensttijd hebben ze de mogelijkheid door te studeren en toch nog het eindexamen te halen. Per groep wonen hier per wooneenheid maximaal dertig leerlingen samen met een madrichiem, een huisvader en een huismoeder. Verder zijn er enkele maatschappelijke werkers, die, door de kinderen bij te staan, hun diensttijd voor twee jaar mogen uitstellen.Tijdens het verblijf in Ayanot wordt iedereen voorbereid op de diensttijd, want: ‘door het land te dienen, word je eerder een goed staatsburger’.
Sinds enkele jaren heeft het dorp dan ook twee keer per week een speciaal programma dat de kinderen klaarstoomt voor het leger. Ayanot probeert het beste uit de kinderen te halen onder het motto: ‘ik wil investeren in mijzelf, ik wil het beste uit mezelf halen, ik wil zelfvertrouwen hebben’.
Iedereen is bijzonder blij met het geld, waarmee het afgelopen jaar onze dormitory (woon-slaap-en badkamers en studieruimte) gerenoveerd kon worden.

Comments are closed.