[slideshow id=1 w=525 h=150 template=compact]

Nalatenschappen

Steun de Jeugd Alijah, ook na uw overlijden. Uw schenking bij overlijden creëert een blijvende band met de Jeugd Alijah Nederland en haar doelstellingen.

Een schenking bij overlijden komt zonder successierechten ten goede aan onze stichting.
Uw geplande schenking dient te worden vastgelegd in uw testament. U kunt een bedrag of goederen aan onze Stichting nalaten door middel van erfstelling of het door het toekennen van een legaat.

Legaat
Middels een legaat kunt u onze stichting aanwijzen als legataris. Een legaat houdt in dat u bij overlijden een specifiek bedrag toekent aan een persoon of instelling. In het geval van onze instelling specificeert u in uw testament het bedrag of goed dat u toewijst aan de stichting Jeugd Alijah Nederland

Erfstelling
U kunt er ook voor kiezen om middels erfstelling een specifiek deel van uw erfenis toe te kennen aan onze instelling. U benoemd onze Stichting dan in uw testament als (mede)erfgenaam en specificeert het erfdeel (deel of percentage van uw nalatenschap). Dit deel komt na aftrek van eventuele kosten en schulden toe aan onze Stichting.

Meer informatie
Indien u overweegt om een schenking aan onze Stichting op te nemen in uw testament neemt u dan contact op met uw notaris.

Voor algemene informatie kunt u bellen met de Notaristelefoon, 0900 – 346 93 93.
De Notaristelefoon is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur. Het advies is gratis, afgezien van de telefoonkosten (à € 0,25 per minuut).

Voor een notaris bij u in de buurt kunt u terecht op de site van het Nederlandse notariaat,www.notaris.nl. Onze stichting kan u ook in verbinding stellen met onze notaris te Amsterdam.

Meer dan ooit doet de Stichting Jeugd Alijah Nederland een beroep op u. In de
Israëlische samenleving, temidden van de voortdurende spanningen, de economische
problemen en de integratie van nieuwe immigranten, slagen duizenden gezinnen erin
een welvarend bestaan te leiden. Maar sommigen lukt dat niet. Hún kinderen stuiten
op problemen die alleen door ónze hulp – door úw hulp – kunnen worden opgelost.
Het zijn de kansarme kinderen in Israël naar wie ons hart uitgaat, die wij moreel,
maar ook financieel steunen.

 

Comments are closed.