[slideshow id=1 w=525 h=150 template=compact]

HODAYOT

HODAYOT ligt bij het Meer van Tiberias. Er wonen hier 247 leerlingen, van wie 150 meisjes. Hodayot is een ‘dati’ dorp (religieus dorp) en iedere ochtend begint om half zeven met een dienst in de sjoel.
De kinderen die hier opgevangen worden, zijn:
a) Israëlische kinderen
b) 2e generatie immigrantenkinderen uit voornamelijk
Noord-Afrika en Azië en
c) kinderen van voormalige Jeugd Alijah ouders.
De 1ste generatiekinderen van Ethiopische afkomst pasten zich veel gemakkelijker aan en intergreerden aanzienlijk sneller. De afgelopen drie jaar zijn hier veel Ethiopische kinderen gekomen in de leeftijd van veertien tot achttien jaar. De meeste kinderen zijn al jong in aanraking gekomen met alcohol en drugs. Ook zijn er veel kinderen van Russische afkomst. Momenteel zijn er drie klassen met ‘Naaleh’ studenten. (kinderen die zonder hun ouders uit de voormalige Sovjet-Unie komen om hier te studeren). Alle kinderen van wie de ouders in de voormalige Sovjet Unie wonen, krijgen éénmalig tijdens hun verblijf in Hodaot een gratis vliegticket om naar huis te gaan. Verder mogen alle kinderen twee keer per maand tijdens de sjabbat naar huis. De meeste kinderen komen echter uit ontwrichte of éénoudergezinnen en hebben buiten dit dorp geen ‘thuis’. Hodayot is het enige Jeugd Alijah dorp met een mispachton. Een mispachton is een wooneenheid voor de eerstejaars, die bestaat uit vijftien tot zeventien kinderen. Samen met een madriech (gediplomeerd jeugdleider) leven zij in familieverband. Naast de vaste staf van onderwijzers en verzorgend personeel, zoals huisvaders en huismoeders, werken hier vier maatschappelijk werkers, is er vijf dagen per week een verpleegster aanwezig en komen er twee keer per week een psycholoog en een dokter naar het dorp. Een keer per week worden de kinderen gecontroleerd door de tandarts, Dr. Eric Gold. Iedereen wordt preventief behandeld voor TBC, aangezien er enkele jaren geleden bij een aantal kinderen TBC was geconstateerd. Ook de ouders krijgen van Hodayot zonodig medicijnen. De klassen zijn gemengd en alle activiteiten vinden met elkaar plaats. In de dormitories (wooneenheden) leven de jongens en de meisjes van elkaar gescheiden. Iedereen helpt mee in de huishouding en maakt zelf de eigen vertrekken schoon. Zo leren de kinderen verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen. Er wordt ook veel aan muziek gedaan. Momenteel bespelen 80 kinderen een instrument. Er is zelfs een Afrikaanse drumband. Drummen is goed voor het groepsgevoel en voor de concentratie. Als er één uit de maat raakt, dan gaat iedereen de mist in!
Iedereen in het dorp is bijzonder blij met met het geld waarmee de kinderen het afgelopen jaar weer tandheelkundige en extra medische hulp hebben gekregen. Ook de nieuwe sportzaal is een geweldige aanwinst!

Comments are closed.