[slideshow id=1 w=525 h=150 template=compact]

Wat is de Jeugd Alijah?

Doelstelling: De Stichting Jeugd Alijah heeft ten doel het verwerven van fondsen voor kansarme kinderen in Israel, ongeacht culturele of religieuze achtergronden.

De Jeugd Alijah werd in 1932 in Berlijn opgericht door Recha Freier. Zij zag al direkt na de machtsovername door Hitler de noodzaak om joodse kinderen uit Duitsland te laten vertrekken. Ze zette een organisatie op die groepen kinderen naar Palestina bracht. Daar zorgde Henrietta Szold, Amerikaanse van geboorte, voor de opvang van de kinderen. Er werden kinderdorpen, scholen, dagverblijven en medische centra gesticht. De kinderen kregen een school-en beroepsopleiding en vonden dankzij de Jeugd Alijah hun weg in de maatschappij.

Ook na de oorlog, bij het ontstaan van de staat Israel, zette de Jeugd Alijah haar werk voort.
De immigratiegolven uit de Arabische landen, Noord-Afrika, Oost Europa, Latijns- Amerika, en de Sovjet Unie brachten duizenden kinderen mee, die in de kinderdorpen werden geplaatst en daar hun schoolopleiding voltooiden..
Nu zijn de meeste leerlingen afkomstig uit Ethiopie en de voormalige republieken van de USSR.

Sinds 1980 worden er ook kinderen opgenomen uit disfunctionele Israëlische gezinnen.
De moderne Israëlische maatschappij ziet een toename van problemen, die te maken hebben met drugs, criminaliteit en geweld. Kinderen met een problematische achtergrond krijgen in de dorpen een optimale kans om hun schoolopleiding te voltooien, goed voorbereid te worden op hun dienstplicht en op te groeien tot waardevolle en succesvolle jonge mensen.

In de Jeugd Alijah dorpen valt vooral op met hoeveel liefde de kinderen worden omringd door een bewonderingswaardige staf, van leraren, remedial teachers, jeugdleiders en leidsters. De klassen zijn klein, nooit meer dan 20 leerlingen en de slaap- en woongebouwen bootsen zoveel mogelijk een gezinssituatie na.
Veel aandacht wordt besteed aan buitenschoolse activiteiten, zoals computers, sport, allerlei vormen van kunst, omgang met en verzorging van dieren. Al deze activiteiten zijn erop gericht om de sociale vaardigheden en het gevoel van eigenwaarde te verbeteren.

Jeugd Alijah is sinds haar bestaan uitgegroeid tot een internationale organisatie, waarbij elk land zijn eigen jeugddorpen ondersteunt. Door middel van fondsenwerving wordt er alles aan gedaan, dat alle projecten, die in zo grote mate bijdragen tot het welzijn van de kinderen, doorgang kunnen vinden.

Tegenwoordig draagt Jeugd Alijah zorg voor zo’n 13.000 kinderen in 60 jeugddorpen.

Jeugd Alijah Nederland

De drie jeugddorpen die door Jeugd Alijah Nederland zijn ‘geadopteerd’

Deze financiële steun betreft: onderwijs, muzikale en artistieke programma’s, sportaktiviteiten, tandheelkundige hulp en onderhoud en innovatie van de dorpen. Jeugd Alijah Nederland werkt nauw samen met het Ministerie van Onderwijs. In overleg met dit Ministerie en de directie van de jeugddorpen worden rechtstreeks projecten gefinancierd waar de kinderdorpen dringend behoefte aan hebben.

  • Yoana Jabotinsky en Ayanot zijn grootschalige dorpen, waar de kinderen zowel intern als extern zijn. Deze dorpen zijn een voorbeeld van de in 2000 in het leven geroepen ‘Community Institution’: De dorpen werken nauw samen met hun respectievelijke gemeenten met een gemeenschapsmodel van kinder (dag)opvang. Naast onderwijs, volgt een deel van de kinderen sociaal-maatschappelijke programma’s, met het enige verschil dat ze ‘s avonds thuis slapen. Hierdoor houden ze dagelijks contact met hun familie en vrienden, waardoor ze binnen hun leefgemeenschap niet vervreemden.
  • Hodayot is een voorbeeld van een religieus dorp. De kinderen zijn hier intern.
  • Kedma is een kleinschalig dorp. De kinderen zijn hier intern.

 

Comments are closed.